RIJOPLEIDING E bij C

 

 
NASCHOLING BEROEPSCHAUFFEURS

 

RIJOPLEIDING C

Het groot rijbewijs oftewel de rijopleiding C heeft u nodig als u gaat rijden met een vrachtauto. Een vrachtauto is volgens de wet een motorvoertuig waarvan het ledig gewicht vermeerder met het laadvermogen meer bedraagt dan 3500 kg. Zelfs sommige campers komen boven de 3500 kg uit.

Rijopleidingf C...
De rijopleiding C bestaat altijd uit een theoretische opleiding en een praktijk opleiding. U kunt bij ons kiezen uit 2 opleidingsmogelijkheden.

Examengarantie:
Mocht je na het volgen van de theoriecursus niet geslaagd zijn, dan mag je de volgende cursus GRATIS bijwonen.

Mogelijkheid 1: Rijbewijs traject
Dit traject kun je volgen als je minder dan 12 uur per week vervoer gaat verrichten. Er geldt o.a. vrijstelling voor brandweerlieden, politiemensen.

We starten met de theorievakken:
Vakbekwaamheid 1 (RV1): Deze cursus bestaat uit de onderdelen verkeer en techniek. Voor het meerkeuze examen krijg je 50 vragen waarvan je er tenminste 41 goed moet hebben. De uitslag van dit examen is 2 jaar geldig.
R2C: Deze cursus bestaat uit de administratieve kennis van o.a. rij- en rusttijden, vergunningen en vervoersdocumenten. Voor dit meerkeuze examen krijg je 40 vragen waarvan je er tenminste 32 goed moet hebben. Ook de uitslag van dit examen is 2 jaar geldig.

 
Als je 1 van deze 2 theorievakken hebt behaald kan je met de praktijklessen beginnen en daar vervolgens ook examen voor doen. Voordat je praktijkexamen doet moet je wel allebei de theoretische vakken volledig hebben afgerond.  

Mogelijkheid 2: Vakbekwaamheids traject
Het vakbekwaamheids traject is voor mensen die beroepschauffeur willen worden en niet vallen binnen de onder mogelijkheid 1 genoemde vrijstellingen.

Ook hier starten we met de theorievakken:
Vakbekwaamheid 1 (RV1):
deze cursus bestaat uit de onderdelen verkeer en techniek. Voor het meerkeuze examen krijg je 50 vragen waarvan je er tenminste 41 goed moet hebben. De uitslag van dit examen is 2 jaar geldig.
Vakbekwaamheid 2 (V2C): deze cursus bestaat uit de administratieve kennis van o.a. rij- en rusttijden, vergunningen en vervoersdocumenten. Voor dit meerkeuze examen krijg je 50 vragen waarvan je er tenminste 40 goed moet hebben. Ook de uitslag van dit examen is 2 jaar geldig.
Vakbekwaamheid 3 (V3C): dit is een theorie examen met case-studies. Van de 45 meerkeuze vragen moet je er minimaal 30 goed hebben om te slagen.
Toets Besloten Terrein: op een besloten terrein wordt begonnen op de spiegel afstelplaats en vervolgens wordt een parcours uitgezet waarbij je vooruit en achteruit diverse manoeuvres moet maken zonder obstakels te raken.
Praktische Toets C: tijdens deze praktische toets moet o.a. de vrachtwagen geladen en gelost worden, de lading worden vastgezet,  en een Europees schadeformulier worden ingevuld.

Als je 1 van deze 3 theorievakken hebt behaald kan je met de praktijklessen beginnen en daar vervolgens ook examen voor doen. Voordat je praktijkexamen doet moet je wel alle  theoretische vakken volledig hebben afgerond.

 

Tarieven...

Rijles 1 uur (60 minuten) EUR 79,00
Rijles 1,5 uur (90 minuten) EUR 118,50
Rijles 2 uur (120 minuten) EUR 158,00
Praktijkexamen EUR 460,00
Theorie opleiding rijbewijs traject EUR 1.150,00
Theorie opleiding vakbekwaamheid 1, 2 en 3 EUR 1.385,00
Toets Besloten Terrein EUR 390,00
Praktische Toets C EUR 390,00

 

RIJOPLEIDING E bij C

Om je rijopleiding E bij C te halen moet je in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C.
Voor de rijopleiding E bij C maken wij gebruik van een vrachtwagen met een midden-asser. Het voordeel hiervan is dat je makkelijker achteruit kan rijden en ook bochten kunnen makkelijker worden genomen.

Heb je je rijbewijs C korter dan 3 jaar dan hoef je niet opnieuw medisch gekeurd te worden en kan je volstaan met het invullen van een Eigen Verklaring.

 

Tarieven...

Rijles 1 uur (60 minuten) EUR 94,00
Rijles 2 uur (120 minuten) EUR 188,00
Praktijkexamen EUR 490,00


NASCHOLING BEROEPSCHAUFFEURS

Op 8 september 2009 is de Richtlijn Vakbekwaamheid ingevoerd. Deze Richtlijn regelt in heel Europa hoe je je vakbekwaamheid kunt behouden. De invoering hiervan moet leiden tot het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtwagens zijn betrokken waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Concreet gezien betekent dit dat alle vrachtwagenchauffeurs vanaf 10 september 2009 verplicht worden gesteld iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Hierbij is tevens als eis gesteld dat een beroepschauffeur minimaal 1 praktijkdag volgt.

Gecertificeerde nascholingscursussen Theorie:

N25(2) Bedrijfshulpverlener  1e
U05-2 Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen (Hercertificering)
U05-2 Basisveiligheid VCA - 4 dagdelen
N18(1) Digitale tachograaf

Gecertificeerde nascholingscursussen Praktijktrainingen:

Rijvaardigheid inclusief het Nieuwe Rijden (W01-1)
Rijoptimalisatie | Schadepreventie (W02-1)

Samen met u kunnen wij voor uw werknemer een nascholingsprogramma samenstellen. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de wensen van uw bedrijf en uw medewerkers. We houden de vervaldata van de certificaten in de gaten en we proberen dit alles uiteraard te doen tegen zo laag mogelijke kosten.

 
 

 

Verkeersschool Piet Dubbeldam
Arnhemseweg 41
2994 LA Barendrecht
T: 0180-613109
G: 06-53254599

   

 

disclaimer    l    home   l   email   |   algemene voorwaarden

Copyright 2019